Decodic™

Czego chce Twój klient?
Czy jest wrażliwy na cenę?
Jaki segment reprezentuje?
Kiedy mógłby kupować więcej?

Wiedza o nawykach klientów, ich wrażliwości na cenę, archetypach decyzyjnych oraz innych czynnikach istotnych dla zakupu zwiększa efektywność oferty, personalizacji, targetowania działań marketingowych i sprzedażowych oraz zwiększyć zaangażowanie i lojalność.

Zrozum swoich klientów

Decodic™ to ustrukturalizowany proces badania potrzeb klientów, wykorzystywany do określenia ich oczekiwań, wyznaczenia parametrów zakupowych oraz automatyzacji lub personalizacji procesów sprzedażowych “w locie”.

Odpowiedzi na istotne pytania dotyczące konsumentów pozwalają lepiej planować działania strategiczne i operacyjne w organizacji i wpływać na ich wynik.

W procesie operujemy na wolumenach standardowych zbiorów danych, jak i big data, wykorzystując metody analizy statystycznej oraz – jeżeli jeżeli to konieczne –  uczenie maszynowe, deep learning i sztuczną inteligencję.

Przykładowe analizy wykonywane na podstawie danych transakcyjnych i z programu lojalnościowego:

• analiza eksploracyjna dużych zbiorów danych (deep data),
• ekstrakcja cech, przyporządkowanie do segmentów,
• personalizacja, wyznaczanie archetypów behawioralnych,
• wykorzystanie wektora cech do działań marketingowych,
• normalizacja, integracje, API do wymiany danych,
• automatyzacja przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Przykładowa analiza eksploracyjna

Zakres analizy: 100 tys. kart lojalnościowych, 200 kategorii produktowych.

Wyzwanie: normalizacja surowych danych transakcyjnych z kilkudziesięciu lokalizacji, wyznaczenie znaczących segmentów klientów.

Wynik: w ciągu 2 tygodni uporządkowaliśmy i zanalizowaliśmy roczne dane pochodzące z systemu ERP oraz wyodrębniliśmy grupy klientów z informacją o ich spodziewanej wartości dla biznesu, wrażliwości na cenę, demografii, archetypach behawioralnych oraz preferencjach zakupowych. Do każdego segmentu przypisaliśmy identyfikatory poszczególnych osób umożliwiające personalizację i automatyczne, indywidualnie adresowane działania marketingowe.

Klient wykorzystał spersonalizowane informacje o klientach do przygotowania dopasowanych modeli obsługi w salonach firmowych. Dla niewrażliwego na cenę segmentu VIP stworzono grupę przeszkolonych concierge, których relacje z klientami umożliwiły przeniesienie obszaru oddziaływania sprzedażowego z terenu salonu, na wizyty domowe, gdzie średnia wartość zakupowa wyniosła 15x (1500%) więcej niż średni koszyk w salonie stacjonarnym.

Więcej o analizie eksploracyjnej  →

Newsletter Retailic

Dołącz do grona najlepiej poinformowanych!