Rezultaty biznesowe osiągane przez naszych klientów, to efekt komplementarnych kompetencji zespołów roboczych, które opracowując przełomowe rozwiązania techniczne, jednocześnie dbają o zachowanie obranej strategii, doskonałość operacyjną i efektywność kosztową.

Niezależny, krytyczny i innowacyjny punkt widzenia oraz jakość rozwiązań technologicznych dostarczanych przez ekspertów Retailic, doceniają managerowie  firm znajdujących się w top 10 rankingów krajowych oraz na listach Fortune Global 100 oraz Fortune Global 20.

Igor Dzierżanowski

Partner

“Podstawą naszych długoterminowych relacji biznesowych jest poczucie bezpieczeństwa, które dajemy klientom. Opiera się na zaufaniu, kompetencji, elastyczności w dopasowaniu do kultury organizacji oraz stosowaniu standardów międzynarodowych, w duchu wsparcia, rozwoju, dyskrecji, wzajemnego szacunku i planowego pokonywania organizacyjnych wyzwań.

Rozpoczynając współpracę, nasz klient zyskuje zespół zaangażowanych profesjonalistów z zaawansowanym technologicznym know-how oraz praktyczną perspektywą biznesową.”

Jan Rychter

Partner

“Właściwe wykorzystanie postępu technologicznego pozwala zmieniać zagrożenia rynkowe w okazje biznesowe.

Współpracujemy z organizacjami odpowiedzialnymi za najnowsze technologie programistyczne i sprzętowe, dzięki czemu jako pierwsi proponujemy rozwiązania zwiększające konkurencyjność naszych klientów.”

Lider technologiczny projektów dla SONY, Samsung, SeaChange, American Express. Twórca PartsBox.io

Michał Majewski

Client director

“Meandry dojrzałej organizacji wymagają wirtuozerii w codziennym kontakcie oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkim interesariuszom projektu.

Dzięki przejrzystej i bezpośredniej komunikacji osiągamy w tym zakresie satysfakcjonujące rezultaty, a na rynku nie istnieją klienci niezadowoleni z nawiązanej z nami współpracy.”

Odpowiedzialny za komfort, satysfakcję i sukces kluczowych klientów z grupy Fortune Global 20.

Piotr Świtała

Disruptive Strategies

“Dogłębne zrozumienie, jak technologia skraca czas osiągania rezultatów biznesowych, pomaga naszym klientom wypełnić lukę między informacją a działaniem i maksymalizować efektywność podejmowanych decyzji w zmiennym otoczeniu.

Odważne decyzje strategiczne wdrażane i weryfikowane przy użyciu dopasowanych narzędzi, minimalizują ryzyka i prowadzą do nadzwyczajnych rezultatów.”

Kierował globalnym produktem w firmie z grupy AMEX, współautor wyróżnionej w konkursie INSEAD MBA strategii rozwoju dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Michał Stachurski

Head of Research & Development

“Aplikacje rozproszone, wnioski z dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja wspierają automatyzację biznesu i poprawiają wyniki biznesowe.

Tworzymy modele rozwojowe dla nowych zastosowań i specyficznych rozwiązań, pomagamy planować i kalkulować korzyści z ich wykorzystania, rekomendujemy plan wdrożenia i pomagamy go zrealizować.”

Twórca systemów i rozwiązań technologicznych dla firm z list Fortune Global 100 i Fortune Global 20.

Jacek Tomaszewski

Global Solution Architect

“Projektowanie rozwiązań pozwala wypełnić lukę między problemami biznesowymi a rozwiązaniami technologicznymi, przez co ma dla organizacji istotne znaczenie strategiczne.

Optymalne zaadresowanie specyfiki biznesu w kontekście procesów w organizacji oraz przyszłych trendów rozwoju technologii jest jednym z najważniejszych aspektów każdego projektu i warunkiem jego średnio- i długoterminowego powodzenia.”

Współautor i projektant rozwiązań dla Google i grupy Eurocash.

Konrad Szydło

System Architect

“W projektowaniu zaawansowanych systemów online łączymy uznane i sprawdzone zasady postępowania (best practices) z najnowszymi normami, procedurami i metodami budowy i oceny poziomu wymagań biznesowych i bezpieczeństwa.

Wieloletnie doświadczenie potwierdza, że tylko połączenie obu podejść daje ostatecznie przewidywalne i zadowalające wyniki w tym obszarze.”

Projektował systemy dla firm z grup Miinto Holding i American Express. Współautor publikacji o programowaniu reaktywnym.

Mariusz Dalewski

Cloud & Security

“Dopasowanie standardów bezpieczeństwa IT do specyfiki biznesu, aktualizacje, monitoring i audyty zabezpieczeń charakteryzują świadome zarządzanie organizacją.

Kompetentna weryfikacja poziomu i jakości zabezpieczeń, wraz z planem wdrożenia poprawy bezpieczeństwa zasobów IT minimalizuje ryzyko przełamania zabezpieczeń i gwarantuje bezpieczeństwo systemów i biznesu.”

Projektował i audytował rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT dla ponad 500 firm i instytucji prywatnych i publicznych.