Reconture™

Jak poprawić procesy w firmie?
Dlaczego wizja jest kluczem do zmiany?
Kiedy technologia to przewaga strategiczna?

Jak komunikować zmianę w zespole i organizacji?

Adaptacja firmy do zmiennych warunków rynku to nietrywialne zadanie. Jego trudność nie wynika jednak z dynamiki otaczających przemian, ale z uporu, z jakim natura ludzka broni się przed zmianą. Stwórz swój biznes od nowa i zmień hamulcowych w sprzymierzeńców.

"If nothing changes, redefine yourself."

Reconture™ pozwala zespołom zarządzającym skutecznie budować i wykorzystywać przewagi biznesowe wynikające z zastosowania technologii. W ramach procesu tworzenia strategii pomagamy analizować otoczenie rynkowe firmy, jej aktualne uwarunkowania technologiczne oraz wynikające z nich szanse i ograniczenia. Systematyczne, uporządkowane podejście skutkuje skróceniem czasu identyfikacji istotnych przewag konkurencyjnych, budowy wartości dostarczanej klientom oraz wyróżnienia się wśród konkurencji.

Przykładowe działania realizowane w ramach wykorzystania narzędzia i wdrożenia rezultatów:

• kształtowanie jasnej wizji i strategii cyfrowej,
• identyfikacja przewag opartych o technologię,
• wybór efektywnej ścieżki technologicznej,
• przebudowa modeli i procesów biznesowych,
• wdrożenie kadry zarządzającej i pracowników,
• budowanie nowej kultury i komunikacji w firmie,
• okresowa ewaluacja techniczna i strategiczna.