Reconture™

Jak poprawić procesy w firmie?
Dlaczego wizja jest kluczem do zmiany?
Kiedy technologia to przewaga strategiczna?

Jak komunikować zmianę w zespole i organizacji?

Adaptacja firmy do zmiennych warunków rynku to nietrywialne zadanie. Jego trudność nie wynika jednak z dynamiki otaczających przemian, ale z uporu, z jakim natura ludzka broni się przed zmianą. Stwórz swój biznes od nowa i zmień hamulcowych w sprzymierzeńców.

"If nothing changes, redefine yourself."

Reconture™ pozwala zespołom zarządzającym skutecznie budować i wykorzystywać przewagi biznesowe wynikające z zastosowania technologii. W ramach procesu tworzenia strategii pomagamy analizować otoczenie rynkowe firmy, jej aktualne uwarunkowania technologiczne oraz wynikające z nich szanse i ograniczenia. Systematyczne, uporządkowane podejście skutkuje skróceniem czasu identyfikacji istotnych przewag konkurencyjnych, budowy wartości dostarczanej klientom oraz wyróżnienia się wśród konkurencji.

Przykładowe działania realizowane w ramach wykorzystania narzędzia i wdrożenia rezultatów:

• kształtowanie jasnej wizji i strategii cyfrowej,
• identyfikacja przewag opartych o technologię,
• wybór efektywnej ścieżki technologicznej,
• przebudowa modeli i procesów biznesowych,
• wdrożenie kadry zarządzającej i pracowników,
• budowanie nowej kultury i komunikacji w firmie,
• okresowa ewaluacja techniczna i strategiczna.

Transformacja pod kontrolą

W czasach nieprzewidywalnych przemian rynkowych łatwo przeoczyć moment, kiedy organizacja przestaje odpowiadać na potrzeby klientów, a metody marketingu, sprzedaży, komunikacji i obsługi stają się nieefektywne. Pierwsza fala cięć i oszczędności przynosi refleksję, że realizowana zmiana musi sięgać głębiej, procesy muszą zostać zautomatyzowane, a model zarządzania oparty o świadomy, produktywny zespół. Kiedy nowa wizja, nowa strategia, nowe narzędzia i nowe technologie spotykają się z dotychczasowym sposobem prowadzenia biznesu, co może skutkować decyzjami prowadzącymi do problemów z wydajnością i efektywnością procesów. Jak uniknąć błędnych decyzji i jak minimalizować ich ryzyka? Czy lepiej stosować gotowe narzędzia, czy budować własne rozwiązania? Zatrudnić wewnętrzny zespół, czy zdecydować się na outsourcing IT?

Odpowiedzi nie są proste ani tym bardziej oczywiste, dlatego pomagamy naszym klientom, szczegółowo analizując ich sytuację rynkową, stosowane rozwiązania i otoczenie biznesowe, a następnie pomagamy podjąć optymalne decyzje i określić ich następstwa. Dzięki zaawansowanej wiedzy technologicznej oraz kompetencjom biznesowym, udzielamy rekomendacji, które bezpiecznie, krok po kroku prowadzą gotową na zmiany organizację, od aktualnego status quo do cyfrowego sukcesu.

Czytaj więcej

Newsletter Retailic

Dołącz do grona poinformowanych!