Cyfrowa zmiana
pod kontrolą

W czasach nieprzewidywalnych przemian rynkowych łatwo przeoczyć moment, kiedy organizacja przestaje odpowiadać na potrzeby klientów, a metody marketingu, sprzedaży, komunikacji i obsługi stają się nieefektywne.

Przez wiedzę do cyfrowego sukcesu

Regularnie obserwujemy, jak pierwsza fala cięć i oszczędności u naszych klientów przynosi refleksję, że realizowana zmiana musi sięgać głębiej, procesy muszą zostać zautomatyzowane, a model zarządzania oparty o świadomy, produktywny zespół. Kiedy nowa wizja, nowa strategia, nowe narzędzia i nowe technologie spotykają się z dotychczasowym sposobem prowadzenia biznesu, efektem są problemy z wydajnością i efektywnością organizacji.

Jak uniknąć błędnych decyzji i jak minimalizować ich ryzyka? Czy stosować gotowe narzędzia, czy budować własne rozwiązania? Zatrudnić wewnętrzny zespół, czy zdecydować się na outsourcing IT?

Odpowiedzi nie są ani proste ani oczywiste. Dlatego  klientów wspieramy analizując szczegółowo ich sytuację rynkową, stosowane rozwiązania i otoczenie biznesowe, a następnie pomagamy podjąć optymalne decyzje i określić ich następstwa. Dzięki połączeniu zaawansowanej wiedzy technologicznej z kompetencjami biznesowymi, udzielamy rekomendacji, które krok po kroku prowadzą gotową na zmiany organizację do cyfrowego sukcesu.

We współpracy z klientami z listy Global Fortune 100  stworzyliśmy oparte o zaawansowaną wiedzę biznesową narzędzia, umożliwiające tworzenie i realizację strategii cyfrowych również w mniejszych organizacjach.

DEKODOWANIE
RYNKU

Analiza eksploracyjna.
Segmentacja klientów.
Identyfikacja trendów.

ZMIANA
STRATEGICZNA

Identyfikacja przewag.
Modelowanie procesów.
Wybór efektywnej strategii.

ŚCIEŻKA
TECHNOLOGICZNA

Minimalizacja ryzyk.
Wsparcie technologiczne.
Kompletne systemy online.

Decodic™, Reconture™ i XELD™ to autorskie narzędzia dostarczające wiedzy i minimalizujące ryzyka pojawiające się w trakcie budowy i realizacji przedsięwzięć opartych o technologie cyfrowe. Każde z nich dostarcza odpowiedzi w innym, strategicznie istotnym, obszarze, a zastosowane razem pozwalają bezpiecznie rozwinąć potencjał adaptacyjny organizacji i maksymalizować efekty podejmowanych działań.