SECURE PATH TO DIGITAL SUCCESS

Konwencjonalne działania
nie przyniosą ponadprzeciętnych wyników

Kompetencje i elastyczność

Wyzwania związane z cyfryzacją biznesu wymagają od firm nadzwyczajnych możliwości adaptacyjnych. Przeszkodą w szybkiej odpowiedzi na potrzeby rynku, nie są jednak – jak się uważa – skomplikowanie technologii czy brak budżetu, ale ograniczone możliwości podejmowania trafnych decyzji.

 

Warunkami skutecznego działania w dynamicznych warunkach są sprawność decyzyjna oraz kompetencje organizacji w dopasowaniu działań do zmian. Z kolei elastyczność i zdolność do szybkiej zmiany jest efektem właściwego wyboru strategii oraz ścieżki technologicznej, zwykle wykraczających ponad standardowe rozwiązania rynkowe.

 

Każdego dnia uczymy się i dzielimy z klientami wiedzą o obecnym oraz nadchodzącym stanie techniki i biznesu. Własna, niezależna i często sceptyczna perspektywa oparta o zaawansowane kompetencje zespołu, pozwala nam dostarczać odpowiedzi i rozwiązań prowadzących do ponadprzeciętnych rezultatów.

Model współpracy

Celem działań Retailic jest maksymalizacja wyników biznesowych klienta. Na podstawie wspólnie opracowanych założeń opracowujemy rekomendacje strategiczne, planujemy sposoby ich osiągnięcia oraz proponujemy i realizujemy konkretne technologiczne rozwiązania.

Skuteczna rozbudowa kanału cyfrowego wymaga decyzji i koordynacji działań w obszarach operacyjnym oraz technologicznym, dlatego osiągnięcie oczekiwanych efektów możliwe jest wyłącznie przy zaangażowaniu top managementu, odpowiedzialnego za rozwój i decyzje strategiczne.

Decyzje strategiczne, budżetowe i realizacyjne podejmuje zawsze klient, dysponując listą benefitów i ryzyk zidentyfikowanych w ramach rekomendacji. W obszarze technologicznym bierzemy pełną odpowiedzialność za stworzenie, utrzymanie i rozwój rozwiązań Klienta w ustalonym zakresie.

Działamy w modelu projektowym lub w oparciu o umowy długoterminowe umowy. Wynagrodzenie oparte jest o wycenę projektową, zaakceptowaną przez Klienta lub ustalone miesięczne fee, w ramach którego dostarczamy ustalony zakres świadczeń.

Współpraca objęta jest pełną klauzulą poufności. W zakresie tworzenia i implementacji strategii biznesowej, z uwagi na zachowanie konkurencyjności proponowanych rozwiązań, usługi długoterminowe świadczymy na zasadach wyłączności wybranej firmie z danego segmentu rynku. We współpracy przestrzegamy i oczekujemy wysokich standardów uczciwości i transparentności, działania w dobrej wierze oraz stosowania zasad odpowiedzialnego biznesu.

Inspiracje i rozwiązania

Świat zmienia się w tempie, którego nigdy dotąd nie widziano. Uczestnicząc w cyfrowej bitwie od 2009 roku, zidentyfikowaliśmy dwa główne czynniki, które pozwalają uniknąć porażki: otwarty umysł i chęć do nauki.

Zaakceptuj zmienność otoczenia, która stała się codziennym wyzwaniem dla firm i naucz się, jak wykorzystać ją do zwycięstwa. Zbuduj przewagę, w oparciu o dane, naukę i technologię. Skorzystaj z naszych spostrzeżeń i doświadczeń, aby przewidzieć nadchodzące zmiany i trafnie na nie zareagować.

Pomożemy Ci wdrożyć przełomowe pomysły i poprowadzimy Twój zespół do celu, z dala od dżungli strategicznie kosztownych rozwiązań programistycznych i sprzętowych. Skoncentruj się na wizji biznesu, i realizuj ją bez ograniczeń technologicznych.